Usługi koparko- ładowarką

Zapewniamy
kompleksowe usługi

 • fundamenty
 • budynki
 • szamba
 • baseny, stawy
 • sieć wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe
 • sieć elektryczne i telekomunikacyjne
 • inne
 • drogi
 • parkingi
 • chodniki
 • inne
 • niwelacja terenu
 • skarpowanie, hałdowanie
 • podbudowa
 • inne

Ponadto posiadamy w sprzedaży ziemie wraz z transportem

rzut